Teisės aktai | Draudi
<< Atgal

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymas  
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4961DA7FA79F/TJPbCaMAsl

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.107687/roZlZecbAF

Draudimo įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8447F63760E9/TAIS_494450

Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 795 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 122 redakcija)
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.02FA862BDCE8/iFlmRZMOEP

Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo santykius reglamentuoja ir Europos Sąjungos teisė. 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė direktyvą 2009/103/EB dėl motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo ir privalomojo tokios atsakomybės draudimo patikrinimo.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=CELEX:32009L0103

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymas. 415 straipsnis „Transporto priemonių dalyvavimo viešajame eisme reikalavimų pažeidimas"

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4ebe66c0262311e5bf92d6af3f6a2e8b/SLUnziAEJQ

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas (Valstybės žinios, 2000-10-31, Nr. 92-2883)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5DC1759E42CB/aXkkLSudYO

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 10, 25, 27 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymas (įsigalioja 2018.01.01)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9e25cbb0cd0011e6a2cac7383cbb90a3

Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo Nr. IX-378 11, 14, 15, 19 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (įsigalios 2018-11-01, informacija paimta iš http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=119&p_k=1&p_t=176345)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/5b6a3a506ab611e7aefae747e4b63286

Standartinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sąlygos

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8C78EEA09821

2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/1/EB dėl transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimo kroviniams vežti keliais

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0001

Eismo įvykio deklaracija

http://eismas.eu/.my/DOC/EismoIvykioDeklaracija.pdf

Šios svetainės turinys – išimtinė Draudėjų asociacijos nuosavybė, ginama tarptautines nuosavybės teises reglamentuojančių Lietuvos ir tarptautinių teisės aktų nuostatų. Svetainėse www.draudi.lt pateikiamą informaciją (duomenis) galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur tik pateikus nuorodą į informacijos (duomenų) šaltinį.

Pabrėžiame, kad ši informacija nėra ir negali būti laikomi teisine konsultacija ar išvada. Teisinė konsultacija ar išvada gali būti pateikiama tik išsamiai išanalizavus visas konkrečios situacijos faktines bei teisines aplinkybes.

<< Atgal