Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/teise/domains/draudi.lt/public_html/sites/all/themes/draudi/template.php on line 36
Turto draudimas | Draudi

Turto draudimas

Turto draudimas – asmens turtinių interesų draudimas, 

kurio atveju draudimo išmokos dydis priklauso nuo tam asmeniui padarytų ar jo patirtų nuostolių, asmens patirtų kitų išlaidų dydžio, tačiau neviršijant draudimo sumos.

Atskirkite, ką draudžiate
TURTO DRAUDIMAS – BUTO ARBA NAMO DRAUDIMAS

Šiuo draudimu APDRAUDŽIATE sienas; lubas; grindis; duris; santechniką; vandentiekio sistemą; oro kondicionavimo sistemą; laiptus;  langus.

NAMŲ TURTO DRAUDIMAS – BUTE/NAME ESANČIŲ DAIKTŲ DRAUDIMAS

Šiuo draudimu APDRAUDŽIATE namuose esantį KILNOJAMĄJĮ TURTĄ, pvz. buitinę techniką, baldus, indus, kompiuterinę techniką ir kt.

CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS

Tai draudimo rūšis, kuri užtikrina, kad dėl tavo kaltės KITAM ASMENIUI padaryta ŽALA BUS ATLYGINTA (pvz. trūkę buto vamzdžiai užlies žemiau esantį kaimyno butą).

Šis sąrašas yra pavyzdinis, priklausomai nuo draudimo

bendrovės taikomų sąlygų jis gali skirtis! 

KOKIĄ INFORMACIJĄ TURIU PATEIKTI DRAUDIMO BENDROVEI?

- turto adresą; bendrą plotą; aukštas, kuriame yra turtas (butas);

- turto sienų konstrukcijas (pvz. plytų mūras, rąstai);

- statybos ir rekonstrukcijos metus; statybos darbų baigtumą (ar vykdomi statybos/rekonstrukcijos darbai);

- esamas apsaugos priemones; turto paskirtį (pvz. nuolat gyvenamas, vykdoma komercinė veikla) ir kitą informaciją.

NUO KO PRIKLAUSO DRAUDIMO ĮMOKOS DYDIS?

Nuo draudžiamo objekto savybių, draudimo sumos, draudimo rizikų, besąlyginės išskaitos (frančizės) ir kitų kriterijų.

AR GALIU APDRAUSTI NE SAVO TURTĄ?

Taip, draudėjas gali sudaryti turto draudimo sutartį dėl savo arba dėl kito asmens, kuris sudarius draudimo sutartį tampa apdraustuoju, turtinių interesų. Turto draudimo atveju naudos gavėju gali būti tik asmuo, kurio turtiniai interesai buvo apdrausti.

KAIP NUSTATOMA DRAUDIMO IŠMOKA?

Draudimo išmokos dydį nustato draudimo bendrovė. Draudimo išmokos dydis nustatomas vadovaujantis (i) asmens (draudėjo) pateiktais duomenimis; (ii) draudimo bendrovės surinktais duomenimis (iii) ekspertų išvadomis.

Į KĄ DRAUDIKAS ATSIŽVELGIA NUSTATYDAMAS DRAUDIMO IŠMOKOS DYDĮ?

dėl draudžiamojo įvykio atsiradusius nuostolius;

draudimo sutartyje nustatytą draudimo sumą (išmoka negali viršyti draudimo sumos);

draudimo vertę;

kitas reikšmingas aplinkybes. 

KAM YRA LYGUS DRAUDIMO IŠMOKOS DYDIS?

Draudimo išmokos dydis yra lygus dėl draudiminio įvykio patirtų draudėjo, apdraustojo ar naudos gavėjo nuostolių ir (ar) kitų išlaidų (draudimo intereso) dydžiui, jei šalių susitarimu nenustatyta, jog draudikas privalo atlyginti tik dalį nuostolių (kitų išlaidų).

Identifikuokite rizikas, kurios yra aktualios

Dauguma draudimo bendrovių leidžia pasirinkti rizikas, nuo kurių jūs galite apsidrausti. Įvertinkite ar jos jums yra aktualios. Dažniausiai tokios rizikos kaip UGNIS, VANDUO, GAMTINĖS JĖGOS, VAGYSTĖ, TREČIŲJŲ ASMENŲ VEIKA yra rizikos, kurios patenka į standartinio turto draudimo rizikų sąrašą. Papildomai galite apsidrausti nuo tokių rizikų kaip DUŽIMAS ir SKILIMAS, MEDŽIO UŽVIRTIMAS, ŠILDYMO KATILŲ GEDIMAS, VANDENS PRASISKVERBIMAS pro pastato konstrukcijas ir kitos rizikos. Įsivertinkite ar šios rizikos jums yra aktualios, pvz. jeigu šalia jūsų namo nėra medžių, turbūt nėra tikslinga įtraukti medžio užvirtimo riziką į namo draudimą. 

KOKIA VERTE GALI BŪTI DRAUDŽIAMAS NAMŲ TURTAS?

Išanalizavus draudimo bendrovių taisykles, kilnojamasis turtas (baldai, kompiuterinė įranga, buitinė technika, meno kūriniai, juvelyrika ir t.t.) gali būti apdraudžiamas:

NAUJA ATKURIAMĄJA VERTE
Tai pinigų suma, kurios reikia norint įsigyti naują tos pačios rūšies, tipo, kokybės analogiškų ar artimų parametrų daiktą, funkcinės paskirties arba jį suremontuoti naudojant naujas detales.
RINKOS VERTE
Tai pinigų suma, už kurią laisvoje rinkoje galėtų būti įsigytas (parduotas) atitinkamų gamybos metų, artimų parametrų ir panašios būklės daiktas.
LIKUTINE VERTE
Namų turto atkūrimo vertė, atėmus nusidėvėjimo sumą (metinis namų turto nusidėvėjimo dydis (procentais) pateikiamas taisyklėse arba jų prieduose, pavyzdžiui, sporto inventoriaus metinis nusidėvėjimas 8 %, mobiliųjų telefonų 50 %).

Daiktai taip pat gali būti draudžiami šalių susitarimu nustatyta verte ir pan., tačiau šalių susitarimu nustatyta vertė negali būti pernelyg nutolusi nuo tikrosios daikto vertės. Tuo atveju, kai draudimo taisyklėse ir (ar) sutartyje šalys nenurodė kriterijaus draudimo vertei nustatyti,  laikoma, kad turto vertė yra jo rinkos kaina turto draudimo sutarties sudarymo metu (Draudimo įstatymas 104 straipsnis).

KAIP NUSTATOMA NAMŲ TURTO DRAUDIMO SUMA?

Pagal Jūsų pasirinktą (draudimo liudijime nurodytą) draudimo sumą ir draudimo variantą (minimalus, vidutinis, maksimalus). Pavyzdžiui, If draudimas, įvykus draudžiamajam įvykiui (pavyzdžiui, vagystei), už kompiuterinę ir foto techniką išmokės 10 % namų turto draudimo sumos, jeigu buvo pasirinktas maksimalus planas – išmokama 100 % turto draudimo sumos.

KAIP NUSTATOMA NAMŲ TURTO DRAUDIMO SUMA?

Pagal Jūsų pasirinktą (draudimo liudijime nurodytą) draudimo sumą ir draudimo variantą (minimalus, vidutinis, maksimalus). Pavyzdžiui, If draudimas, įvykus draudžiamajam įvykiui (pavyzdžiui, vagystei), už kompiuterinę ir foto techniką išmokės 10 % namų turto draudimo sumos, jeigu buvo pasirinktas maksimalus planas – išmokama 100 % turto draudimo sumos.

Siūlome Jums sudarant turto draudimo sutartį, užpildyti kilnojamojo namų turto sąrašą bei nurodyti daiktų įsigijimo vertę! 

To nepadarius kyla grėsmė, kad negausite draudimo išmokos už prarastą turtą.

Ginčus nagrinėjančios institucijos

Ginčus nagrinėjančios institucijos

Pavyzdinė pretenzijos forma

Pavyzdinė pretenzijos draudimo kompanijai forma

Draudimo kompanijų sąrašas
Teisės aktai
<< Atgal