Augintinių draudimas: kas ir nuo ko draudžiami? | Draudi
<< Atgal

2017.11.26.

Augintinių draudimas: kas ir nuo ko draudžiami?

Europoje augintinių draudimas jau ilgą laiką nėra naujovė, todėl nenuostabu, kad jį pradėjo siūlyti ir Lietuvos draudimo kompanijos. Draudėjai, apdraudę savo augintinius gydymo išlaidų, gyvybės, dingimo ar vagystės ir civilinės atsakomybės draudimu, atsiradus vienai iš šių aplinkybių, pagrįstai gali kreiptis į draudimo kompaniją ir prašyti kompensacijos.

Kokius gyvūnus galima apdrausti? Apdrausti galima šunis, kates, galvijus, arklius, žirgus, avis, ožkas, paukščius, kiaules bei atskirai susitarus su draudiku, daugelį kitų gyvūnų / gyvulių.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad draudikai gali atsisakyti drausti gyvūnus jeigu:

  • Pagal galiojančius LR teisės aktus nėra įregistruoti atitinkamuose registruose.

  • Jeigu gyvūnų laikymo arba ganymo vieta yra Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta, kaip esanti ligos židinio arba ligos apsaugos zonos teritorijoje, kurioje taikomi specifiniai reikalavimai ir apribojimai.

  • Jie serga arba nors yra sveiki gyvūnai, bet laikomi su sergančiais gyvūnais.

  • Jie yra laikomi saugumo ir sanitarijos reikalavimų neatitinkančiose patalpose.

Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų valstybių, populiariausia drausti šunis, todėl draudimo kompanijos dažnai apskritai nepasisako, kad draudžia kitus gyvūnus ir viešai skelbia sutarčių sąlygas skirtas konkrečiai šunų draudimui.

Atsižvelgiant į tai, buvo išnagrinėtos sutarčių sąlygos, kurias dažniausiai siūlo draudimo kompanijos draudžiant šunis.

Vienas iš draudžiamųjų įvykių yra šuns dingimas arba vagystė. Dauguma draudimo kompanijų kompensaciją išmoka tik po tam tikro dienų skaičiaus (pvz.: po 30 d., po 90 d. ir pan.) nuo informacijos apie įvykį pateikimo draudimo kompanijai. Jeigu augintinis per tą laikotarpį sugrįš ar bus sugrąžintas jo savininkui – draudimo kompanija tai laikys nedraudiminiu įvykiu ir kompensacija nebus išmokėta. Draudimo kompanijos taip pat akcentuoja, kad šunų savininkai, norėdami gauti kompensaciją, turi imtis visų įmanomų, protingų priemonių šuniui surasti (pvz.: įdėti skelbimą į socialinius tinklus, kreiptis į prieglaudas ir pan.), siekti, kad augintis kuo greičiau grįžtų į namus.

Išlaidos, susijusios su šuns sveikata – būtinas veterinarinis gydymas, kurio poreikis atsirado draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, taip pat ligos ar traumos. Draudimas atlygina šuns gydymo išlaidas: gydytojo – veterinaro konsultacijos, gydymo procedūros (operacijos, žaizdų perrišimas ir pan.), chirurginės procedūros, gydytojo – veterinaro paskirti vaistai ir kt.) Draudimas neatlygina tų išlaidų, apie kurias draudėjas žinojo arba galėjo žinoti prieš pasirašydamas draudimo sutartį, pavyzdžiui, išlaidos, susijusios su įgimtų ligų, alergijų gydymu, skirtos kovai su parazitais (blusoms, erkėms, kirmėlėms ir pan.), nėštumo nustatymu, gimdymu, kosmetine chirurgija ir pan.

Civilinė atsakomybė – draudimas kompensuoja trečiųjų asmenų patirtus nuostolius, kuriuos sukėlė Jūsų šuo. Gali būti atlyginami nuostoliai dėl trečiojo asmens turto sugadinimo ar sunaikinimo, sužalojimų ar gyvybės atėmimo, neturtinė žala, negautos pajamos, kurias trečiasis asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvusi padaryta žala. Draudimas laiko nedraudiminiu įvykiu jeigu augintinis sukelia nuostolių pačiam savininkui ar jo šeimos nariams, jei savininkas tyčia, savo veiksmais išprovokuoja augintinio neigiamus veiksmus. Draudimas taip pat neatlygina savininko negautų pajamų (pvz., planuotų pajamų iš šuniukų pardavimo ar perpardavimo), šuns vertės sumažėjimo.

Draudimo kompanijos sutartyse gali numatyti papildomas draudimo sąlygas, atvejus, konkrečias situacijas dėl kurių gali būti nemokama kompensacija, tačiau apie jas privalo informuoti draudėją, aiškiai ir nuosekliai paaiškinti jų reikšmę, pateikti konkrečius pavyzdžius, kad draudėjas jas suprastų ir nekiltų papildomų klausimų.

Pažymėtina, kad nutikus nelaimingam įvykiui ir norint gauti draudimo išmoką svarbu įvertinti visas reikšmingas aplinkybes – nagrinėti ar šunų savininkai elgiasi protingai, tinkamai ir rūpestingai rūpinasi savo augintiniu – užtikrina savalaikį ir tinkamą jo gydymą, priežiūrą, profilaktikos priemones, tinkamai šeria, laiko saugioje ir sanitarinius reikalavimus atitinkančioje patalpoje, nepalieka be priežiūros, vedžioja su pavadžiu, dresuoja ir imasi kitų priemonių, užtikrinančių šuns gerovę ir saugumą. Savininkai turi imtis visų įmanomų priemonių, kad būtų tinkamai pasirūpinta augintiniu, užtikrintas jo saugumas ir paklusnus elgesys.

Jei vis dėlto nutiko nelaimingas įvykis, svarbu informuoti draudimo kompaniją apie visas reikšmingas aplinkybes, pateikti visą reikalingą informaciją ir imtis visų įmanomų priemonių, kad neigiamos pasekmės būtų sumažintos (pvz.: šuns ligos atveju – kreiptis į veterinarą ar gydytoją, pasirūpinti vaistais, tinkamu gydymu, šuns dingimo atveju – viešinti skelbimą, vykdyti paieška ir pan.). Tik bendradarbiaujant su draudimo kompanija galima užtikrinti, kad draudimo sutarties tikslas bus tinkamai įgyvendintas, bus išvengta ginčų ir neigiamų padarinių.

Šaltiniai:

  1. https://www.if.lt/web/lt/apieif/naujienos/pages/suns-draudimas.aspx

  2. http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/67881

  3. http://kauno.diena.lt/naujienos/verslas/ekonomika/augintiniu-draudimas-vakaru-europoje-populiari-paslauga-jau-ir-lietuvoje-833717

  4. https://www.bta.lt/lt/about/news/kartu-su-turto-draudimu-jau-draudziami-kates-bei-sunys

  5. https://www.if.lt/web/lt/sitecollectiondocuments/taisykles-2014/suns%20draudimo%20taisykles%20nr.027.pdf

  6. https://www.ld.lt/paprastai/augintiniu-isdaigos-gali-brangiai-kainuoti-kas-atlygins-zala

Foto: https://www.pexels.com/photo/animal-dog-pet-snout-8482/

Šios svetainės turinys – išimtinė Draudėjų asociacijos nuosavybė, ginama tarptautines nuosavybės teises reglamentuojančių Lietuvos ir tarptautinių teisės aktų nuostatų. Svetainėse www.draudi.lt pateikiamą informaciją (duomenis) galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur tik pateikus nuorodą į informacijos (duomenų) šaltinį.

Pabrėžiame, kad ši informacija nėra ir negali būti laikomi teisine konsultacija ar išvada. Teisinė konsultacija ar išvada gali būti pateikiama tik išsamiai išanalizavus visas konkrečios situacijos faktines bei teisines aplinkybes.

<< Atgal

Kitos naujienos:

Draudžiamasis įvykis

Draudžiamasis įvykis yra juridinis faktas, kuriam įvykus draudikas privalo išmokėti draudimo išmoką. Draudžiamojo įvykio apibrėžtis yra esminė draudimo sutarties sąlyga, kylanti iš įstatyminės draudimo sutarties sampratos (Civilinio kodekso 6.987 straipsnis). Draudžiamasis įvykis nustatomas draudimo sutartyje arba įstatyme. Transporto priemonių valdytojų privalomojo civilinės atsakomybės draudimo santykiams būdinga tai, kad draudžiamasis įvykis yra nustatytas įstatymo. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatyme draudžiamasis eismo įvykiu laikomas toks įvykis, kuriam įvykus pagal šį įstatymą turi būti išmokama išmoka. Aiškinant eismo įvykio sampratą reikia vadovautis ir Lietuvos Respublikos saugaus eismo keliais įstatymu, kuriame nustatyta, kad eismo įvykis tai įvykis kelyje, viešose arba privačiose teritorijose, kurio metu, judant transporto priemonei, žuvo arba buvo sužeista žmonių, sugadinta ar apgadinta bent viena transporto priemonė, krovinys, kelias, jo statiniai ar bet koks kitas įvykio vietoje buvęs turtas. Sistemiškai aiškinant šių teisės aktų nuostatas, draudiko prievolė mokėti draudimo išmoką kyla ne dėl bet kurio įvykio, o tik dėl tokio, dėl kurio kyla transporto priemonės valdytojo civilinė atsakomybė. Draudimo teisės doktrinoje ir teismų praktikoje pasisakoma, kad draudžiamajam įvykiui yra būdingi tikėtinumo ir atsitiktinumo požymiai. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad draudimo sutartis yra atsitikimo rizikos draudimas. Draudimo sutarties sudarymo metu abi draudimo sutarties šalys nežino ir neturi žinoti, kad draudžiamasis įvykis būtinai įvyks. Ir jei bent viena šalis žino apie draudimo įvykio neišvengiamumą, draudimo sutartis prieštarauja draudžiamojo įvykio sampratai. Draudimo teisinių santykių teisiniu reguliavimu visų pirma siekiama užtikrinti nukentėjusiojo interesų apsaugą. Todėl vadovaujantis šiuo draudimo teisinių santykių principu, draudikas privalo mokėti draudimo išmoką nukentėjusiajam net ir tada, kai ši žala padaryta tyčia. Tačiau tokiu atveju draudikas įgyja atgręžtinio reikalavimo teisę į atsakingą už žalos padarymą asmenį. Pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas vienoje iš bylų yra nurodęs, kad tas faktas, kad draudėjas eismo įvykio metu buvo neblaivus, draudimo santykiuose paprastai pripažįstamas nedraudžiamuoju įvykiu, tačiau civilinės atsakomybės atveju – jei padaroma žala tretiesiems asmenims eismo įvykio metu – tai pripažįstama draudžiamuoju įvykiu nepaisant to, kad draudėjas eismo įvykio metu buvo neblaivus.

Plačiau >>

Draudiko teisė reikalauti grąžinti dalį išmokėtos draudimo išmokos jeigu draudėjas nesilaikė pareigos informuoti apie draudimo rizikos padidėjimą

Dažnai savo transporto priemonę duodame vairuoti vaikams, draugams ar kitiems asmenims net susimąstydami, kokios gali kilti pasekmės tuo atveju, jeigu toks asmuo padarys eismo įvykį. Sudarydami draudimo sutartį atkreipiame dėmesį į draudimo įmokos dydį, tačiau dažnai neįvertiname aplinkybių, kuriems asmenims suteiksime teisę vairuoti apdraustą transporto priemonę, o suteikus teisę tokiems asmenims vairuoti, papildomai nepranešame draudikui dėl draudimo rizikos pasikeitimo, tuo pažeisdami draudimo sutarties šalių pareigą kuo glaudžiau bendradarbiauti ir kooperuotis sudarant ir vykdant draudimo sutartį. Toks šalių kooperavimasis pagrįstas tarpusavio pasitikėjimu, kuris draudikui leidžia prognozuoti savo sutartinių įsipareigojimų mastą, o draudėjui – užsitikrinti nuostolių atlyginimo rizikos perkėlimą. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatyme (toliau – TPVCAPDĮ) yra atskirai įtvirtina draudėjo pareigą pateikti visą draudiko prašomą informaciją ir dokumentus, būtinus sutarčiai sudaryti, o draudikui nustato teisę, prieš sudarant sutartį, šią informaciją patikrinti, taip pat apžiūrėti transporto priemonę. Pažymėtina, kad draudikas, vertindamas draudimo riziką, turi teisę atsižvelgti į apdraustojo amžių, sveikatos būklę, profesiją ir kitus draudimo rizikai turinčius reikšmės objektyvius kriterijus, kartu užtikrindamas, kad vienodo rizikos lygio asmenų grupei būtų taikomos vienodos draudimo įmokų ir draudimo išmokų apskaičiavimo sąlygos. Draudėjo pareiga draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu informuoti draudiką apie draudimo rizikos padidėjimą yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.1010 str. 1 d. Draudimo sąlygose dažniausiai būna nustatyta, kad jeigu draudimo rizika, numatyta draudimo sutartyje, padidėja ar gali padidėti draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, draudėjas ar apdraustasis privalo informuoti draudiką apie padidėjusią draudimo riziką. Laikytina, kad rizika pasikeičia, kai draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia kuri nors aplinkybė, tiesiogiai susijusi su pavojaus draudimo objektui sumažėjimu ar padidėjimu, ir jeigu draudikas draudimo sutartyje, kad tokia aplinkybė turi įtakos draudimo rizikos padidėjimui ar sumažėjimui. Tuo atveju, jeigu draudimo rizika padidėja dėl draudėjo ar apdraustojo veiksmų, pranešimas turi būti pateiktas ne vėliau, nei ji padidėja, o visais kitais atvejais – tuoj pat, kai draudėjas ar apdraustasis apie tokius pasikeitimus sužinojo ar turėjo sužinoti, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo to momento, kurį draudėjas ar apdraustasis sužinojo ar turėjo sužinoti apie padidėjusią draudimo riziką. Tuo atveju, jeigu draudimo rizika padidėja, draudėjas draudikui pareikalavus privalo sumokėti papildomą draudimo įmoką. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad bendradarbiavimo pareigos nevykdymo pasekmė - neigiamų padarinių atsiradimas, suteikiantis draudikui teisę pateikti draudėjui atgręžtinį reikalavimą atlyginti dalį trečiajam asmeniui išmokėtų sumų. Ši draudiko teisė yra įtvirtinta ir TPVCAPDĮ 22 straipsnyje, kuriame yra nustatyta, kad jei draudėjas nevykdė ar netinkamai vykdė draudimo sutartyje nustatytas pareigas, draudikas turi teisę reikalauti, kad draudėjas grąžintų išmokėtą sumą ar jos dalį. Reikalaujamos grąžinti sumos dydis yra nustatomas atsižvelgiant į pareigų pažeidimo pobūdį, priežastinį ryšį su eismo įvykiu, dėl pažeidimo ar pareigų nevykdymo atsiradusios žalos dydį, kitas reikšmingas aplinkybes, taip pat į Vyriausybės nustatytą Žalos nustatymo ir išmokų mokėjimo tvarką. Pagal Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisykles, atsakingas draudikas turi teisę reikalauti, kad draudėjas grąžintų iki 50 procentų išmokėtos draudimo išmokos, jeigu: 1. sudarant draudimo sutartį draudėjas ar jo atstovas nuslėpė sutarties sudarymui svarbią informaciją apie aplinkybes, galinčias turėti esminę įtaką draudžiamojo įvykio atsitikimo tikimybei ir šio įvykio galimų nuostolių dydžiui (draudimo rizikai), arba nesuteikė atsakingam draudikui jo prašomos teisingos informacijos (62.1 punktas); 2. draudimo sutarties galiojimo metu padidėjus sutartyje numatytai draudimo rizikai (pasikeitus aplinkybėms, turinčioms įtakos draudimo įmokos apskaičiavimui ar padidinimui) draudėjas ar jo atstovas apie tai neinformavo atsakingo draudiko draudimo sutartyje nustatyta tvarka (62.2 punktas). Šios nuostatos buvo ne kartą nagrinėtos ir aiškintos teismų praktikoje. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, draudikams yra suteikta galimybė nustatyti skirtingas įmokas asmenims, priklausomai nuo skirtingo tikėtinumo laipsnio draudikui sukurti tikimybę vykdyti įsipareigojimus trečiojo asmens naudai. Draudimo riziką draudžiant civilinę atsakomybę sudaro draudžiamojo įvykio atsiradimo tikimybė ir jo sukeltų nuostolių tikėtinas dydis. TPVCAPDĮ 11 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad draudimo įmokų dydžius nustato draudikas. Teisę nustatyti ir apskaičiuoti draudimo įmokos dydį turi draudikas, o draudimo įmoka turi būti nustatoma atsižvelgiant į draudiko suteikiamą draudimo apsaugą draudėjui (apdraustiesiems), taip pat draudimo įmoka turi būti proporcinga draudiko prisiimamiems įsipareigojimams pagal draudimo sutartį bei nepažeisti draudėjo (apdraustųjų) interesų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-162/2013). Šiame kontekste, pažymėtina ir tai, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo kontekste, asmenų, neturinčių dvejų metų vairavimo patirties, vairavimas yra rizikingesnis, todėl draudikas turi teisę nustatyti, kad tokių asmenų mokama draudimo įmoka yra didesnė už vairavimo patirtį turinčių vairuotojų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-55/2014). Lietuvos Aukščiausiais Teismas yra suformulavęs taisyklę, kad nustatant, į kokio dydžio draudimo išmokos dalies grąžinimą pagal TPVCAPDĮ 22 straipsnio 2 dalį ir Taisyklių 62.2 punktą konkrečiu atveju įgijo teisę draudikas, turi būti atsižvelgiama į tai, kokia apimtimi draudikui neatskleistos aplinkybės nulėmė draudimo rizikos padidėjimą lyginant su rizika, nustatyta remiantis aplinkybėmis, kurias draudėjas atskleidė draudikui sudarant draudimo sutartį, ir ar šios aplinkybės yra susijusios su draudžiamuoju įvykiu. Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklėse yra numatyta, kad atsakingas draudikas turi teisę reikalauti iš draudėjo grąžinti iki 50 procentų išmokėtos draudimo išmokos. Kokie gi yra teismo sprendimai šiuo klausimu? Vienoje iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nagrinėtų bylų (2014 m. kovo 4 d. civilinė byla Nr. 3K-3-55/2014) buvo keliamas klausimas dėl draudiko teisės reikalauti dalies išmokėtos draudimo išmokos grąžinimo Taisyklių 62.2 punkto pagrindu apimties tuo atveju, kai draudėjas pažeidė pareigą informuoti apie draudimo rizikos pasikeitimą dėl to, kad apdrausta transporto priemonė perduota valdyti draudimo sutartyje nustatyto amžiaus ir (ar) vairavimo stažo neturintiems asmenims. Šioje byloje teismas paliko galioti apeliacinės instancijos teismo nutartį, kuria iš draudėjo priteista 50 proc. išmokėtos draudimo išmokos. Šioje byloje buvo įvertintas draudimo sutarties pažeidimo pobūdis – t. y. pirminis draudėjas, sudarydamas draudimo sutartį turėjo beveik dvidešimt vienerių metų vairavimo stažą, tuo tarpu naujasis transporto priemonės savininkas -asmuo iš kurio draudikas reikalavo išmokos grąžinimo, neturėjo sutartyje numatyto dvejų metų vairavimo stažo ir apie šią aplinkybę, dėl kurios pasikeitė draudimo rizika, nepranešė draudikui. Kaip pagrindą priteisti iš kasatoriaus maksimalią teisės aktuose nustatytą išmokėtos sumos dalį teismas nurodė tai, kad transporto priemonės valdytojo amžius ir vairavimo stažas yra reikšmingi veiksniai vertinant draudžiamojo įvykio atsiradimo tikimybę, nes jaunesnio amžiaus ir mažesnį vairavimo stažą turinčių asmenų vairavimas yra rizikingesnis transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo aspektu. Pabrėžtina, kad tiek transporto priemonės valdytojo amžius, tiek vairavimo stažas laikytinos aplinkybėmis, galinčiomis nulemti draudimo riziką. Kitoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nagrinėtoje byloje (2016 m. liepos 15 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinė byla Nr. e3K-3-380-969/2016) teismas pažymėjo, savaime negalima visais atvejais laikyti, kad jaunesnio amžiaus ir mažesnį vairavimo stažą turinčių asmenų vairavimas visais atvejais padidina draudimo riziką tokia apimtimi, kuri sudarytų pagrindą draudikui reikalauti maksimalios išmokėtos sumos dalies pagal Taisyklių 62.2 punktą. Šioje byloje teismas vertino kokio išmokėtos draudimo išmokos dydžio gali reikalauti draudikas tuo atveju, kai transporto priemonės valdytojas eismo įvykio metu buvo 27 metų amžiaus ir turėjo 6 metų vairavimo stažą, tuo tarpu draudimo sutartis buvo sudaryta atsižvelgiant į draudimo riziką, apskaičiuotą remiantis tuo, kad transporto priemonę vairuos ne jaunesnis nei 30 metų amžiaus ir turintis ne mažesnį nei 7 metų vairavimo stažą asmuo. Teismas pažymėjo, kad tai reiškė, kad draudimo rizika dėl nepranešimo apie aplinkybes, susijusias su transporto priemonės valdytojo amžiumi ir vairavimo stažu, negalėjo pasikeisti tokia apimtimi, kuri sudarytų pagrindą draudikui reikalauti maksimalios išmokėtos sumos dalies pagal Taisyklių 62.2 punktą. Teisėjų kolegijos vertinimu, draudimo rizikos pasikeitimas, apie kurį draudikas nebuvo informuotas, nagrinėjamu atveju nebuvo žymus, todėl sudaro pagrindą konstatuoti, kad ieškovui iš kasatoriaus priteista maksimali teisės aktuose nustatyta suma yra per didelė. Atsižvelgdamas į teisinį reglamentavimą ir taikydamas draudimo rizikos padidėjimo kriterijų, teismas nusprendė priteistiną sumą sumažinti iki 25 proc. išmokėtos draudimo išmokos.

Plačiau >>